W dniu 20 września upłynął termin składania ofert w ponownie ogłoszonym przetargu na przebudowę pięciu dróg gminnych. W wymaganym terminie wpłynęła jedna oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Mielca na kwotę 688 tys. 544zł. Oferta ta o blisko 161 tys. zł. przekracza kwotę zabezpieczoną w budżecie gminy na realizację tego zadania, w związku z czym postępowanie zostało unieważnione.

Szczegóły przetargu w BIP Gminy Jeżowe

Na prośbę mieszkańca naszej gminy publikujemy ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, położona w Jeżowem oznaczona nr porządkowym 282, za kwotę 490 000 zł.

Firma Re-Mat Jan Kopacz z Jeżowego złożyła najkorzystniejszą ofertę i została wybrana wykonawcą budowy fundamentu dla sali sportowej przy PSP w Jeżowem Kameralnem. Fundament sali sportowej zostanie zbudowany za kwotę nieco ponad 214 tys. złotych w terminie do końca listopada.

PGE Dystrybucja S.A. Odzdział Rzeszów, Rejon Energetyczny Leżajsk zawiadamia o planowanej przerwie w dostawie energii elektrycznej w dniu 15.09.2017.

Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak wspólnie z Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale organizuje w dniu 1 października 2017 roku wycieczkę do Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na Giełdę Ogrodniczą.