W dni dzisiejszym rozpoczął się nowy rok szkolny 2017/2018. W szkołach podległych samorządowi gminy w klasach 1 do 7 naukę rozpoczęło 739 uczniów, w gimnazjach 216 uczniów, w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach 309 dzieci, w samorządowej szkole muzycznej 120 uczniów, a w jedynej szkole średniej na terenie naszej gminy Zespole Szkół w Jeżowem finansowanej przez samorząd powiatowy 148 uczniów liceum ogólnokształcącego i technikum budowlanego i fryzjerskiego.

W dniu 29 sierpnia 2017 roku odbył się odbiór końcowy zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jacie”. Zadanie współfinansowane jest z programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Czysta energia Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków.

W dniu 22 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Jeżowe odbyło się wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, nauczycielowi Samorządowej Szkoły Muzycznej I st. w Jeżowem, dla którego Gmina Jeżowe jest organem prowadzącym.

W bieżącym roku do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego przystąpił jeden nauczyciel Pan Paweł Nowak, który w dniu 11 lipca 2017 r. pomyślnie zdał egzamin.

Uroczyste wręczenie aktu nadania odbyło się w obecności Wójta Gminy Jeżowe Pana Marka Stępaka, Zastępcy Wójta Pana Stanisława Szota oraz Pani Mart Koc podinspektora Wydziału Oświaty w Jeżowem. Po uroczystym ślubowaniu wręczono akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Serdecznie gratulujemy uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego. Życzymy satysfakcji z pracy w zaszczytnym zawodzie nauczyciela oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. 

 

loga

Jeżeli jesteś uczniem/ uczennicą szkoły objętej pomocą i jesteś zainteresowany/ zainteresowana udziałem w projekcie zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych.

Gmina Jeżowe/Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowem realizuje projekt: ROZWÓJ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W GMINIE JEŻOWE.
Jest okazja zdobyć za darmo: