Prezentujemy ciekawą statystykę opracowaną na podstawie danych z Urzędu Stanu Cywilnego w Jeżowem, dotyczącą porównania liczby urodzin i zgonów na koniec I półrocza roku 2016 z danymi urodzin i zgonów na koniec I półrocza roku 2017, jak też liczby mieszkańców w poszczególnych miejscowościach gminy, z których wynikają trendy demograficzne odnotowane już rok temu.

Opracowane dane dotyczą mieszkańców zamieszkałych na stałe w gminie Jeżowe. Te dane potwierdzają wzrost liczby urodzin w gminie Jeżowe o 17%, w ciągu jednego roku (na co może mieć wpływ program 500+), stałą liczbę zgonów i mimo wszystko spadającą liczbę mieszkańców gminy (prawdopodobnie wpływ emigracji zarobkowej i osiedlanie się mieszkańców gminy na stałe za granicą lub w dużych metropoliach, gdzie znajdują pracę) Z danych statystycznych wynika, że tylko trzy sołectwa w gminie odnotowują istotny wzrost demograficzny: Zaborczyny +1,4%, Jeżowe Podgórze +0,7% i Krzywdy +0,4% prawdopodobnie połączony także z mniejszą stałą emigracją mieszkańców tych sołectw, zaś największy procentowy ubytek ludności odnotowują sołectwa: Sójkowa -2,6% Jeżowe Kameralne i Sibigi po -2,1%. W mniejszym stopniu Nowy Nart, Cholewiana Góra i Jeżowe Centrum (od -1,2% do -0,5%)
Szczegółowe dane na załączonej fotografii

demografia jezowe 2016 2017 a