Prezentujemy kolejną statystykę demograficzną opracowaną na podstawie danych z Urzędu Stanu Cywilnego w Jeżowem, dotyczącą porównania liczby urodzin i zgonów na koniec roku 2016 z danymi urodzin i zgonów na koniec roku 2017, jak też liczby mieszkańców w poszczególnych miejscowościach gminy, z których wynikają trendy demograficzne odnotowane już rok temu.

Opracowane dane dotyczą mieszkańców zamieszkałych na stałe w gminie Jeżowe. Te dane potwierdzają minimalny wzrost ogólnej liczby mieszkańców w gminie Jeżowe w roku 2017 o 6 osób (0.06%)  Przyrost naturalny, który w roku 2016 wyniósł 0.01‰   w roku 2017 wzrósł do 2,5‰. Trudno wnioskować na podstawie danych rok do roku, co jest przyczyną wzrostu demograficznego. Jednak z danych zaprezentowanych w tabeli da się zaobserwować dwie prawidłowości:
1. w roku 2017 była bardzo wyraźnie widoczna mniejsza umieralność w porównaniu do roku 2016 (liczba zgonów w roku 2016 wyniosła 105 osób zaś w roku 2017 była o 19 osób niższa)
2. w roku 2017 roku wyraźnie widoczny jest także wzrost liczby urodzin (w roku 2016 odnotowano 106 urodzeń dzieci w gminie natomiast w minionym roku 2017 urodziło się o 6 więcej -114 noworodków.
Wpływ na poprawę sytuacji demograficznej może mieć program 500+ (takie są jego założone cele), zdecydowanie niższa umieralność i niezbyt gwałtowna emigracja, która powoduje, że liczba mieszkańców naszej gminy jeszcze minimalnie się zwiększa.  
Z danych statystycznych wynika, że w trzech sołectwach naszej gminy odnotowujemy istotny przyrost naturalny:  Jeżowe Podgórze, Groble i Krzywdy, w kolejnych 4 sołectwach ten wzrost jest znacznie słabszy lub minimalny: Zaborczyny, Kameralne, Pogorzałka i Zalesie. W pozostałych sołectwach ubywa ich stałych mieszkańców. Największy ubytek ludności odnotowano w Cholewianej Górze i Sójkowej. W Sibigach, obu Nartach i Jacie te ubytki są mniejsze.

Od 2010 roku spada też w naszej gminie liczba zawieranych małżeństw - w roku 2010r. zawarto ich 76, w roku 2016 - 62, natomiast w roku 2017 zaledwie - 48 (to najniższy wskaźnik od 1990r)

Szczegółowe dane na załączonej fotografii

demografia 2016 2017