Rada Powiatu Niżańskiego na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2017r podjęła uchwałę w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu niżańskiego na 2018 rok.

 

Na fotografiach podajemy wykaz wszystkich aptek, danych teleadresowych i godzin otwarcia.

apteki 2018 1

apteki 2018 2

apteki 2018 3