Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – stawka w 2018 roku wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju.

 Terminy składania wniosków:
•    od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. producenci rolni powinni złożyć  odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,
•    od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. producenci rolni powinni złożyć  wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi:
86,00 zł* ilość ha użytków rolnych
Dotacje w 2018 roku wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach:
•    1 - 30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
•    1 - 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 15 8794304 w. 109

Treść Rozporządzenia RM