Przypominamy, że zbliża się koniec terminu płatności podatków i za odbiór odpadów komunalnych ( I rata za 2018r. - styczeń, luty, marzec) Termin ten upływa 15-go marca 2018r.
Opłaty bez dodatkowej prowizji można realizować za pomocą kart płatniczych w terminalach płatniczych w Urzędzie Gminy (biuro nr 1 i biuro nr 6B), u Sołtysów na kwitariuszach i w jeżowskim Oddziale Nadsańskiego Banku Spółdzielczego ( w tym przypadku Bank Spółdzielczy nie pobiera opłat dodatkowych za wpłaty podatków, natomiast pobiera je od wpłat za odpady komunalne). Opłaty w innych placówkach bankowych lub pocztowych są powiększone o koszty prowizji tych placówek niezależnie od typu należności.