Informujemy mieszkańców gminy – rolników, którzy chcą zgłosić straty w uprawach rolnych spowodowane suszą, że Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak podjął decyzję o przedłużeniu terminu zgłaszania tych strat do dnia 23 lipca (dzisiaj) do godz. 15.30

Szczegółowa informacja i wniosek do pobrania na naszej stronie

Wypełnione wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Jeżowe /referat rolnictwa -  biuro nr 9