Zakończone zostały prace Gminnej Komisji ds. szacowania szkód, zakresu i wysokości strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej wywołanych przez suszę na terenie Gminy Jeżowe. W biurze powiatowym ARiMR można jeszcze składać wnioski o suszową pomoc klęskową.

W terminie od 14.09.2018 r. do 28.09.2018 r. wnioski o udzielenie pomocy mogą składać producenci rolni, których szkoda w danej uprawie oszacowana została na co najmniej 70 %. Pozostałe terminy oraz stawki pomocy zostaną ogłoszone po zakończeniu szacowania szkód przez komisje powołane przez wojewodów.

Informujemy, że wnioski o udzielenie pomocy, rolnik musi kierować do  kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ARiMR Biuro Powiatowe w Nisku.
ul. Rzeszowska 42,
37-400 Nisko

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej ARiMR