Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Jeżowem przypomina o upływie terminu dokonywania wpłat na rzecz GSW.

Gminna Spółka Wodna wykonuje swoje zadania systemem gospodarczym. Wszystkie wykonywane prace uzależnione są od budżetu GSW. Na budżet ten składają się składki członków GSW. Wnoszenie składek jest niezbędne do realizacji zadań wyznaczonych na dany rok. W miarę posiadanych środków GSW wykonuje niezbędne naprawy i renowacje urządzeń melioracyjnych. Stan tych urządzeń wpływa na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, jakość i wielkość plonów.