W dniu dzisiejszym Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, które wydrukowało dwustronne kalendarze katolickie na rok 2019 i karty świateczne przeznaczone dla mieszkańców gminy, dostarczyło je do Urzędu Gminy.

Kalendarze i karty pocztowe zostały przekazane do Urzędu Pocztowego w Jeżowem, który podjął się ich dystrybucji i poprzez listonoszy dostarczy przed świętami Bożego Narodzenia do każdej rodziny w naszej gminie.

Katolickiego kalendarium i wzoru graficznego kalendarza, który zmodyfikowaliśmy do naszych gminnych potrzeb, użyczyło nam nieodpłatnie już po raz już trzeci, Wydawnictwo Instytutu Księży Misjonarzy z Krakowa, za które serdecznie dziękujemy.

kal sc 1 800 kal sc 2 800