Nadsański Bank Spółdzielczy złożył w przetargu o ponad 120 tys. złotych korzystniejszą ofertę niż PKO BP i to on udzieli i obsłuży długoterminowy kredyt dla Gminy Jeżowe w łącznej wysokości prawie 4 mln złotych.

Zawiadomienie o wyborze oferty podpisał Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak w dniu 11 grudnia.  Kredyt w łącznej wysokości 3.994.392,73 zł. będzie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 mln 944 tys. 392 zł. i na pokrycie deficytu budżetu gminy na 2018 r. w kwocie 2 mln 50 tys. zł. i będzie spłacany w latach 2019-2027. SANbank za operację udzielenia i obsługi tego kredytu pobierze kwotę 464 tys. 437 zł.

Szczegóły przetargu i złożonych ofert w BIP Gminy Jeżowe