PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów informuje, że nie będzie już informować mieszkańców  o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej za pomocą ogłoszeń rozwieszanych w obszarze wyłączeń. Obecnie informacje będą publikowane na stronie internetowej PGE i w ogłoszeniach prasowych.

Podajemy link do strony PGE Dystrybucja S.A., gdzie mieszkańcy gminy Jeżowe mogą znaleźć aktualne informacje o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej. Informacje te są publikowane z pięciodniowym wyprzedzeniem. Dla ułatwienia wyszukiwania informujemy, że teren gminy Jeżowe jest zaopatrywany w energię elektryczną przez PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Leżąjsk

PGE Dystrybucja - wyłączenia - link do strony głównej
PGE Dystrybucja - wyłączenia - link do strony Rejonu Energetycznego Leżajsk