Od dnia 1 stycznia 2019 roku każda osoba fizyczna, która zechce skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, musi złożyć oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Zmiany spowodowane są nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Stały punkt nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców naszej gminy jest obsługiwany przez Radców Prawnych i Adwokatów w Urzędzie Gminy Jeżowe w dniach:
wtorek: 8.00 - 12.00
środa: 11.30 - 15.30
piątek: 8.00 - 12.00
zapisy: tel. 883 450 012

Wybrane fragmenty zmienionej ustawy w pliku do pobrania