Dokumenty aplikacyjne dotyczące operacji typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego PROW 2014-2020.


Wnioski o przyznanie pomocy można składać od 28 lutego do 29 marca 2019 r.

Plakat2019 restrukturyzacja małych gospodarstw