19 marca to bardzo ważna data dla całego naszego społeczeństwa, bowiem mija 465 lat od założenia miejscowości Jeżowe. Taki dzień jak dziś, skłania do zadumy, refleksji i historycznego podsumowania ludzkich działań, inicjatyw na rzecz drugiego człowieka, na rzecz swojej miejscowości.  Warto zatrzymać się i wrócić myślami do tego momentu, w którym  wszystko się zaczęło.


465 lat temu, 19 marca 1554 roku na sejmie walnym w Lublinie, król Zygmunt August wystawił przywilej na lokowanie wsi Jeżów. Pierwszym zarządcą wsi, na ręce którego został złożony akt lokacyjny, był Serafin Czcibor z Dubaniewic Dubaniewski. Miał on zarządzać wsią zgodnie z prawem magdeburskim. Było to szczególnie ważne wydarzenie dla ludności, bowiem został doceniony ich trud i wysiłek, który wkładali w tworzenie wspólnego dobra. Data ta stała się początkiem wspólnej historii i tradycji, która trwa po dzień dzisiejszy.

 

Akt lokacyjny do pobrania w formacie PDF

 

 akt lokacyjny