W czasie tegorocznej imprezy plenerowej "Wakacjonalia", w jej drugim dniu, po koncercie gwiazdy imprezy - Janusza Laskowskiego, uhonorowani przez władze parlamentarne i gminne zostali Społecznicy Roku 2018 i nalepsi uczniowie w Gminie Jeżowe.

Drugi termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

W tym roku brakuje pracowników do zbioru, ceny w skupie są niskie i jest obawa, że dużo owoców, warzyw zgnije na polu. Aby do tego nie doszło rolnicy mogą skorzystać z pomysłu bardzo popularnego np. w USA, Kanadzie, Niemczech. Wystarczy po prostu zaprosić osoby, aby dla siebie pozbierały i zapłaciły za owoce, warzywa od razu rolnikowi na polu. Taką możliwość zaproszenia daje stworzony w tym celu bezpłatny portal MyZbieramy.pl

W związku z nawałnicą, która przeszła przez naszą Gminę (Kameralne, Okolisko, Centrum, Podgórze) wzywa się mieszkańców do pilnego usunięcia powalonych przez wichurę drzew w celu uzyskania przejezdności dróg.
Informujemy, iż we wtorek tj. 07.08.2018 r. podejmiemy działania mające na celu uprzątnięcie terenu przy drogach gminnych - tzw. „Maziarskiej” „Na śmietnisko” i w Okolisku.

Informujemy mieszkańców gminy – rolników, którzy chcą zgłosić straty w uprawach rolnych spowodowane suszą, że Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak podjął decyzję o przedłużeniu terminu zgłaszania tych strat do dnia 23 lipca (dzisiaj) do godz. 15.30