Harmonogram spotkań informacyjnych organizowanych przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” w ramach planowanych naborów wniosków.

Wczoraj w naszej gminie odbyło się uroczyste sadzenie drzew miododajnych w ramach realizowanej przez Samorząd Województwa Podkarpackiego inicjatywy „100 drzew na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę”.

Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak ogłosił przetarg na wykonanie zadania pn. Budowa boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem na terenie Gminy Jeżowe.

W niedzielę 24 marca 2019 r. na terenie gminy Jeżowe obędą się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich. Wczoraj na X Sesji Rady Gminy Jeżowe, Wójt Marek Stępak oraz Przewodniczący Rady Gminy Marian Koc podziękowali sołtysom, którzy zakończyli swoją służbę na rzecz samorządu gminy, wręczając im pamiątkowe listy oraz symboliczne prezenty.