"Kto szuka Jezusa bez krzyża, ten znajdzie krzyż ale bez Jezusa,
to znaczy znajdzie krzyż bez zbawienia" - Benedykt XVI

    Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, w imieniu władz samorządowych i pracowników Urzędu Gminy, życzymy wszystkim Mieszkańcom gminy Jeżowe, ich Rodzinom, Przyjaciołom i Gościom, by tegoroczna Wielkanoc była Świętem szczególnym i stała się okazją i przyczyną do wzajemnej życzliwości, ufnego patrzenia w przyszłość, przed którą Zmartwychwstały Chrystus otworzył nam drzwi, pozostawiając pusty grób i zwyciężając Śmierć, Piekło i Szatana.

    Niech tegoroczna Wielkanoc przyniesie Państwu obfite łaski Zmartwychwstałego Pana, Jego błogosławieństwo na każdy dzień, niech będzie pełna głębokiej paschalnej radości, wzbudzi żywą wiarę, pogłębi miłość, upewni nadzieję i da prawdziwy pokój w Rodzinach, Ojczyźnie i świecie. 

Mirosław Bajek

Przewodniczący Rady Gminy Jeżowe

 

Marek Stępak

Wójt Gminy Jeżowe