Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr zaprasza do udziału w projekcie „Kluczowe kompetencje gwarancją sukcesu”.


Celem projektu tego projektu jest podniesienie kompetencji osób zamieszkujących, pracujących lub uczących się na obszarze województwa podkarpackiego w zakresie posługiwania się językiem angielskim, na pełnym poziomie. Szkolenie językowe zakończy się egzaminem.

Szczegóły w pliku do pobrania i ulotce: