Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w II Edycji projektu pn: „Bierny dziś – aktywny jutro” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Projekt skierowany jest do osób młodych z województwa podkarpackiego, w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (w trybie dziennym)
     W ramach projektu uczestnicy projektu zostaną objęci kompleksowym wsparciem dającym możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i podjęcia zatrudnienia.

    Więcej informacji na plakacie i stronie RARR