Firma "Chamot" Józefa Chamota z Jaty, która złożyła najkorzystniejszą ofertę na przebudowę 500-metrowej drogi dojazdu do gruntów rolnych w sąsiedztwie zalewu wodnego w Kowalach jest w trakcie prac budowlanych.

Wykonano już korytowanie i profilowanie drogi, w tej chwili trwają prace przy budowie podbudowy z żużla hutniczego i utwardzanie materiału podbudowy drogi. Końcowymi czynnościami będzie wykonanie 5-centymetrowej warstwy nawierzchniowej z żużla o drobnej fakturze i uzupełnienie poboczy utwardzonym gruntem rodzimym.

Droga zostanie przebudowana do końca października za kwotę 79 tys. złotych

jezowe kowale droga zalew304