Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” zaprasza mieszkańców gminy na spotkanie informacyjne, które rozpocznie się o godz. 13.00  w dniu 6 grudnia w budynku Urzędu Gminy Jeżowe.

Tematem spotkania będą nabory wniosków z "Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Wsparcie będzie można uzyskać na:
- rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacja 50 tys. złotych)  (dla kogo dotacja)
- świetlicę wiejską jako miejsce aktywizacji edukacyjnej ( dotacja 50 tys. złotych)
- adaptację istniejącej infrastruktury na miejsce aktywności lokalnej (dotacja 50 tys. złotych)

Zapraszamy na spotkanie potencjalnych przedsiębiorców, przedstawicieli stowarzyszeń i podmiotów publicznych zainteresowanych uzyskaniem pomocy.

Więcej szczegołów na stronie LGD Nisko