Zrealizowana została kolejna inwestycja drogowa w naszej gminie - tym razem w sołectwie Jeżowe Centrum.

 Dnia 28 sierpnia br. do użytku została oddana droga dojazdowa do gruntów rolnych o długości 700m, szerokości 3 metrów z obustronnymi poboczami. Drogę tą wykonano z utwardzonego mechanicznie tłucznia kamiennego, dzięki czemu bardzo ładnie i naturalnie wygląda oraz nie pogarsza piękna krajobrazu w sołectwie, zachowując wszystkie parametry trwałości i przydatności do celów rolniczych i turystycznych.

Koszt zadania to 84 524,92 zł. Na realizację tej inwestycji Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak pozyskał środki z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 67 619,94 zł. Wykonawcą zadania była firma REMET BUILDING Paweł Piekut.

W odbiorze drogi uczestniczyli: Marek Stępak - Wójt Gminy Jeżowe, Michał Wasyliszyn - Zastępca Wójta Gminy Jeżowe, Marek Dec - Inspektor nadzoru budowlanego, Paweł Piekut - Wykonawca, Bogdan Bednarz i Tomasz Kozak - Radny i Sołtys sołectwa Jeżowe Centrum.

 

odbJC009

 

odbJC006

 

odbJC007