6 września br. Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak uczestniczył w konferencji prasowej zorganizowanej przez Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza, podczas której odebrał promesę na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi gminnej publicznej "Jeżowe - Zagościniec" od km 0+000 do km 0+766 w miejscowości Jeżowe.

W spotkaniu uczestniczyli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber, dyrektor Wydziału Infrastruktury PUW w Rzeszowie Krzysztof Sopel oraz Wójtowie i Burmistrzowie z wszystkich gmin powiatu niżańskiego.

To kolejna ważna inwestycja drogowa w Gminie Jeżowe. Nowo wybudowana droga pozytywnie wpłynie na rozwój miejscowości, skomunikuje kolejne tereny inwestycyjne. Zakres inwestycji obejmuje  budowę drogi gminnej, w tym m.in.  budowę rowów odprowadzających wodę z pasa drogowego, placu do zawracania, przepustów wraz ze jazdami indywidualnymi, skrzyżowania drogi gminnej publicznej nr 102312R z drogą gminną publiczną „Jeżowe - Zagościniec”, zatoki postojowej.

Planowany koszt całej inwestycji to 1 067 779,19, z czego 854 223,35 zł to wspomniana dotacja z Fundusz Dróg Samorządowych.

 

 MG 6212