Do Urzędu Gminy Jeżowe  w dniu 14 października br. została dostarczona nowa koparko – ładowarka marki JCB 3CX Contractor AEC  wraz z osprzętem. Koparka została zakupiona ze środków własnych Gminy po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Cena koparko – ładowarki wyniosła 472.320,00 złotych. Dostawcą była firma INTERHANDLER Sp. z o.o,  z siedzibą w Toruniu.


Odbioru koparki dokonał Pan  Marek Stępak Wójt Gminy Jeżowe wraz  z P. Michałem Wasyliszynem Z-cą Wójta Gminy, Dyrektorem ZGK P. Markiem Kamińskim i Kazimierzem Bujakiem Inspektorem ds. Zamówień publicznych. Nowa koparko - ładowarka zasili park maszynowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeżowem. Pomocna będzie  przy remontach  infrastruktury gminnej jak również przy wszelkiego rodzaju awariach i naprawach sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. W okresie zimowym koparka może być  wykorzystywana do odśnieżania dróg gminnych i parkingów.