O miesiąc opóźni się zbudowanie nowej nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 861 w Groblach w związku z unieważnieniem przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich przetargu na jej modernizację (przekroczenie przez oferentów progów finansowych zaplanowanych przez PZDW). Ponowiony przetarg wyłonił wykonawcę modernizacji: firmę STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa, która wykona remont tej drogi za kwotę nieco ponad 360 tys. złotych w terminie do 25 sierpnia.Przypominamy, że wyremontowany będzie odcinek o długości blisko 1 km.

Szczegóły przetargu na stronie PZDW