Za kwotę blisko 3,5 mln. złotych Przedsiębiorstwo "MOLTER" z Rudnej Małej wyremontuje 2-kilometrowy odcinek drogi krajowej nr 19 Jeżowe-Kamień. Wczoraj Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podała informację o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy tego remontu.


    Do polowy listopada tego roku ten odcinek drogi krajowej zostanie gruntownie przebudowany i zmodernizowany, zostanie zbudowana całkowicie nowa nawierzchnia bitumiczna, przebudowany dojazd do stacji paliw i przepusty, a droga będzie mieć asfaltowe obustronne pobocza o szerokości 120 cm.

  Jak nas w dzisiejszej rozmowie telefonicznej zapewnił przedstawiciel Przedsiębiorstwa "Molter": roboty budowlane na remontowanym odcinku rozpoczną się wkrótce po podpisaniu umowy i przekazaniu terenu budowy przez GDDKiA. Przypomnijmy, że o remont tego dcinka drogi krajowej Jeżowe-Kamień, na którym zdarzyło sie tak dużo wypadków (w tym śmiertelnych) od wiosny 2016r usilnie zabiegali: Poseł na Sejm RP Mieczysław Miazga, Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak i Wójt Gminy Kamień Ryszard Bugiel.

Szerszą informację na ten temat publikowaliśmy 2 miesiące temu na naszej stronie

   Przykładowy wygląd odcinka drogi Jeżowe-Kamień po remoncie publikujemy na fotografiach