W Jeżowem Podgórzu zostaną zbudowane 3 progi zwalniające na dwóch drogach gminnych: Jeżowe-Pikuły i Jeżowe-Zaborczyny oraz kilkadziesiąt metrów bieżących chodnika (127m.kw.) w sąsiedztwie kwiaciarni Róża.

Najkorzystniejszą ofertę na wykonanie tego zadania złożyła firma BUD-MAJ Krzysztofa Majowicza z Jeżowego Podgórza, który wykona te prace za kwotę prawie 31 tys. złotych.
    Umowa pomiędzy Wójtem Gminy Jeżowe i właścicielem firmy została zawarta w dniu 31 lipca 2017r i przewiduje wykonanie wszystkich prac objętych zamówieniem w terminie do 25 sierpnia 2017r.

    Budowa progów zwalniających ma w założeniu poprawić stan bezpieczeństwa na tych dwóch drogach i wymusić nieprzekraczanie prędkości w sąsiedztwie szkoły podstawowej. natomiast budowa chodnika ma ułatwić komunikację mieszkańcom okolic kościoła parafialnego poprzez trwałe połączenie piesze dwóch dróg gminnych (wzdłuż kościoła i dojazdowej do cmentarza i lasu Załuże).