Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 w dniu 30 kwietnia poinformowała, że dokonała wyboru projektów z listy rezerwowej do dofinansowania w ramach konkursu ogólnego – nabór nr RPPK.04.03.01-IZ.00-18-003/17, działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa.

Na zaktualizowanej liście projektów wybranych do dofinansowania znajduje się projekt Gminy Jeżowe na modernizację oczyszczalni ścieków, który otrzymał wysoką punktację (75 pkt.) i znalazł się na 6 miejscu listy rankingowej. Na ten cel otrzymamy blisko 7 mln 750 tys. złotych. Całkowita wartość modernizacji oczyszczalni ścieków wyniesie ponad 12,5 miliona złotych. Wkład własny gminy po odjęciu dofinansowania z RPO wyniesie nieco ponad 4,8 mln zł.

Modernizacja starej oczyszczalni w Jeżowem jest zadaniem priorytetowym i pilnym, na którą od lat czekają mieszkańcy gminy.

Na fotografii część listy projektów, które otrzymaja dofinansowanie, szczegółowa informacja na stronie rpo.podkarpackie.pl

oczyszczalnia rpo 1024