Do Zespołu Szkół w Jeżowem Centrum dostarczane są kolejne pomoce dydaktyczne do pracowni edukacji ekologicznej z elementami chemii i fizyki.  Oznacza to, że już w nowym roku szkolnym2018/2019 uczniowie będą mogli cieszyć się i w pełni korzystać z nowoczesnej bazy.Gmina Jeżowe otrzymała dofinansowani na zakup pomocy dydaktycznych z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 31 304,00 zł.

Projekt pn. „Rozwój bazy edukacji ekologicznej- doposażenie pracowni przyrodniczo- ekologicznej z elementami chemii i fizyki w Zespole szkół w Jeżowem Centrum” zakłada wyposażenie pracowni edukacji ekologiczno- przyrodniczej w pomoce dydaktyczne, sprzęt elektroniczny i meble.

Celem programu jest polepszenie nauczania przedmiotów przyrodniczo-środowiskowych, podniesienie świadomości ekologicznej dzieci, wyrabianie pozytywnych nawyków
i zainteresowań ekologią.

Pracowania ekologiczno-przyrodnicza zostanie wyposażona m.in. w: zestawy doświadczalne dotyczące ochrony powietrza atmosferycznego, energii odnawialnej, ochrony wód, gleby
i powierzchni Ziemi, przyrządy do obserwacji i badań przyrody, zestawy do prawni przyrodniczej (m.in. lornetki, kompasy, mikroskopy, kąciki badacza itp.), zestawy plansz , gier, puzzli, fartuchy laboratoryjne i okulary ochronne.
Ponadto pod koniec ubiegłego roku na potrzeby utworzenia nowej pracowni Wójt Gminy Jeżowe zakupił sprzęt elektroniczny i meble za łączną kwotę 36 600, 62 zł . Łączna wartość zadania to 67 904, 62zł.
W ramach projektu zaplanowane zostały działania edukacyjne w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych m.in. dokonywanie pomiarów, obserwacji, doświadczeń związanych z ekologią i ochroną środowiska, warsztaty, konkursy, wycieczki.