Konsorcjum Firm: PBI Infrastruktura S.A. - Lider z Kraśnika i PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza, kończy remont (odnowę) drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki w miejscowości Pikuły.

Droga została wyremontowana na najbardziej zniszczonym powodziami odcinku 650 metrów. (od mostu w Pikułach do zakrętu w kierunku Grobel) Przebudowane też zostało skrzyżowanie tej drogi wojewódzkiej z drogą powiatową do Rudnika. Zleceniodawcą i płatnikiem za wykonany remont będzie zarządca drogi - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Koszt remotu tego odcinka wyniesie 413 tys. 148 złotych. Do wykonania pozostało jeszcze wyłożenie wysepek kostką brukową, wykonanie i utwardzenie poboczy i malowanie linii. Wszystkie prace zkończą sie w planowanym terminie 7 września.

Odnowiona nawierzchnia drogi poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżowania na tym dotychczasowo zniszczonym odcinku tej drogi. Poziom drogi został też znacznie podwyższony w związku z czym, będzie ona skuteczniej chronić miejscowość Groble przed możliwymi przyszłymi powodziami.