Dzisiaj w Jeżowem, z udziałem Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Austostrad w Rzeszowie Bogdan Tarnawski zawarł umowę z prezesami Mostostal Warszawa S.A. i hiszpańskiego koncernu Acciona Construcciones S.A na projekt i budowę 11,5 km drogi ekspresowej S19 od węzła pn. Podgórze (Jeżowe Podgórze) do węzła pn. Nisko Południe (Nowosielec)

W uroczystym podpisaniu umowy i konferencji prasowej uczestniczyli ponadto:poseł Bogdan Rzońca - przewodniczący sejmowej Komisji Infrastruktury, posłowie Mieczysław Miazga i Rafał Weber, Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Bogdan Romaniuk, Starosta Niżański Robert Bednarz, obaj burmistrzowie Niska Julian Ozimek i Waldemar Ślusarczyk (elekt) oraz gospodarz gminy i organizator spotkania Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak. Ponadto w uroczystości wzięli udział samorządowcy gminy Jeżowe, pracownicy Urzędu Gminy i przedstawiciele mediów (TVP, TVN, dziennikarze mediów ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych)

"Podpisana dzisiaj umowa jest kolejnym dowodem na to, że Via Carpatia jest priorytetową inwestycją dla polskiego rządu. To bardzo ważna trasa dla transportu międzynarodowego,  dlatego tak istotne jest, abyśmy jak najszybciej ją ukończyli. Każda kolejna podpisywana umowa przybliża nas do tego celu: do bezpiecznego i komfortowego podróżowania na kierunku północ - południe" - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Odcinek od węzła w Nowosielcu do węzła w Jeżowem Podgórzu zrealizuje Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Construcciones S.A. za kwotę 272,5 mln zł, w terminie 34 miesięcy. Zadaniem wykonawcy prowadzącego inwestycję w systemie „projektuj i buduj” będzie zaprojektowanie odcinka drogi  GDDKiA ekspresowej S19, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca) będą wliczane tylko do czasu objętego projektowaniem. Do czasu realizacji robót przerwy zimowe nie będą wliczane.

Opis inwestycji

Zakres robót obejmuje wykonanie dwujezdniowej drogi ekspresowej z pasami awaryjnymi i rezerwą miejsca pod trzeci pas ruchu, dróg poprzecznych i dojazdowych umożliwiających połączenie z istniejącą siecią dróg. Powstaną także urządzenia ochrony środowiska, tj. ekrany akustyczne, urządzenia podczyszczania wód opadowych, ogrodzenia i przejścia dla zwierząt oraz pasy zieleni dogęszczającej.

W ramach prac wykonane zostaną także obiekty inżynierskie: 5 wiaduktów drogowych, 3 przejścia dla zwierząt górą, 3 przejścia dla zwierząt dołem, 9 przepustów o funkcji ekologicznej.
Umowa przewiduje budowę dwóch miejsc obsługi podróżnych: MOP typu II Jeżowe po stronie lewej i MOP typu III Kamień po stronie prawej.

Info za: GDDKIA