Przedsiębiorstwo "Molter" z Rudnej Małej końcem listopada zakończyło remont i przebudowę czterech dróg gminnych, na których remont, Gmina Jeżowe otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W ramach przetargu wyremontowane i przebudowane zostały następujące drogi:

- droga gminna w Kowalach o długości 364 metrów, koszt budowy 165 tys. 10 zł., w tym dofinansowanie w kwocie 129 tys. 766 zł.
- droga gminna w Cholewianej Górze o długości 450 metrów, koszt budowy 213 tys. 127 zł., w tym dofinansowanie 170 tys. 501 zł.
- droga gminna w Jacie o długości 205 metrów, koszt budowy 144 tys. 773 zł., w tym dofinansowanie 70 tys. 612 zł.
- droga gminna w Krzywdach o długości 320 metrów, koszt budowy 143 tys. 458 zł., w tym dofiansowanie 114 tys. 766 zł.

Ponadto w Kątach wykonano niewielką zatokę postojową z kostki brukowej za kwotę 15 tys. zł. ze środków własnych gminy.

Szczegóły przetargu w BIP Gminy Jeżowe

Fotografie wyremontowanych dróg i zatoki postojowej w galerii zdjęć