W tym tygodniu Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak i Prezes Zarządu PVTEC Sp. z o.o.  z Ostrowa zawarli umowę na: "Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Jeżowe"

loga eu

Instalacje Odnawialnych Żródeł Energii na kilkunastu obiektach użyteczności publicznej w naszej gminie zostaną wykonane do końca lipca 2019 roku za kwotę 1 mln 15 tys. 455 zł. To zadanie inwestycyjne jest dofinasowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach osi priorytetowej III Czysta energia  działanie 3.1 Rozwój OZE w kwocie 735 tys.76 zł.

Umowa przewiduje zamontowanie instalacji OZE na następujacych obiektach użyteczności publicznej w gminie:

1. Zespołu Szkół w Starym Narcie.
2. Zespołu Szkół w Cholewianej Górze.
3. Samorządowej Szkoły Muzycznej w Jeżowem.
4. Zespołu Szkół w Jeżowem Centrum.
5. Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeżowem Kameralnem.
6. Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeżowem Podgórzu.
7. Zespołu Szkół w Groblach.
8. Urzędu Gminy w Jeżowem.
9. Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Narcie.
10. Ochotniczej Straży Pożarnej w Cholewianej Górze.
11. Klubu Sportowego Sójkowa.
12. Świetlicy Wiejskiej Jeżowe Błądki.
13. Klubu Sportowego Sparta Jeżowe.
14. Ochotniczej Straży Pożarnej w Jacie.

oze umowa11