W dniu 13 sierpnia 2020 r. miał miejsce odbiór końcowy inwestycji pn.: „Budowa drogi gminnej publicznej „Jeżowe – Zagościniec” w miejscowości Jeżowe, gm. Jeżowe”, w którym udział wzięli przedstawiciele władz i samorządu Gminy Jeżowe na czele z Wójtem Gminy – Panem Markiem Stępakiem.


Zakres wykonanych prac obejmował budowę drogi gminnej, w tym: wykonanie nawierzchni bitumicznej o długości 766 m, budowę rowów odprowadzających wodę z pasa drogowego, placu do zawracania, przepustów wraz ze jazdami indywidualnymi, skrzyżowania z drogą gminną publicznej nr 102312R oraz zatoki postojowej przy budynku świetlicy wiejskiej.


Wykonawcą prac był Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „FERAMENTA” Krzysztof Piela.


Głównym celem realizacji przedmiotowej inwestycji było stworzenie warunków do rozwoju społeczno- gospodarczego msc. Jeżowe  poprzez budowę odpowiedniej infrastruktury technicznej mającej na celu powstanie nowych terenów pod budownictwo mieszkalne.


 Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 131 600,00 zł, z czego 796 026,00 zł to dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

 

zal dr 20001

zal dr 20002

zal dr 20003

zal dr 20004

zal dr 20005

zal dr 20006

zal dr 20007