Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości zaprasza do współpracy.

Zakończył się trwający od 3 września remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sójkowej, który wykonała firma budowlana Krzysztofa Furtaka z Jaty. W dniu 12 grudnia odbył się odbiór techniczny wykonanych robót budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych.

Przedsiębiorstwo "Molter" z Rudnej Małej końcem listopada zakończyło remont i przebudowę czterech dróg gminnych, na których remont, Gmina Jeżowe otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W tym tygodniu Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak i Prezes Zarządu PVTEC Sp. z o.o.  z Ostrowa zawarli umowę na: "Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Jeżowe"

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak i właściciel firmy "Feramenta" Krzysztof Piela zawarli umowę na remont i przebudowę 1050 metrów drogi gminnej Kameralne - Okolisko.