Od maja tego roku trwają prace remontowe drogi wojewódzkiej nr 861 w Jeżowem. Roboty są prowadzone przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego, które wygrało przetarg na wykonanie remontu drogi o wartości blisko 9 milionów złotych. Wykonany został już chodnik wraz z odwodnieniem w Jeżowem Podgórzu i wyrównane chodniki w Jeżowem Centrum.

W dniu 31 października przedstawiciele władz gminy Jeżowe i inspektorzy nadzoru dokonali odbioru technicznego remontu pomieszczeń Gminnego Ośrodka Zdrowia wykonanego przez firmę Famark - Krzysztofa Markowicza. Po odbiorze technicznym ośrodek zdrowia czeka jeszcze uzyskanie decyzji organów zewnętrznych oraz zakup i montaż wyposażenia (m.in. rolety, wieszaki, krzesła, wyposażenie łazienek, sprzęt i środki do utrzymania czystości, oznakowanie gabinetów i pomieszczeń, elementy dekoracyjne. itp.) 

Rozpoczęły się prace związane z wykonaniem fundamentów przyszłej sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jeżowem Kameralnem. Zgodnie z harmonogramem termin zakończenia robót to 30.11. 2017 r.

Od 29 sierpnia 2017 roku trwają intensywne prace związane z realizacją inwestycji. Budynek świetlicy OSP w Starym Narcie nie tylko zyska nowy wygląd, ale przede wszystkim zostaną obniżone jego koszty utrzymania związane z ogrzewaniem.

 

Po prawie 2 miesiącach kończą się prace związane z termomodernizacją budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jacie. Wkrótce odnowiona remiza posłuży lepiej samej jednostce oraz mieszkańcom.