Dobiega końca remont budynku Przychodni Lekarskiej w Jeżowem. Już niebawem pacjenci będą mogli korzystać z usług medycznych w komfortowych warunkach. W chwili obecnej trwają ostatnie prace wykończeniowe.

Trwa długo wyczekiwany remont drogi krajowej nr 19 Jeżowe- Kamień.  Odcinek o długości blisko 2 km zostanie gruntownie przebudowany i zmodernizowany. Zyska całkowicie nową nawierzchnię bitumiczną i asfaltowe obustronne pobocza o szerokości 120 cm.

Zakończyły się prace przy wymianie pokrycia dachowego na świetlicy w Zalesiu.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Tydzień temu Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak i Skarbnik Gminy Wiesław Łach zawarli umowę z Samorządem Województwa Podkarpackiego, reprezentowanym przez Wicemarszałek Zofię Kurowską i Członka Zarządu Lucjana Kuźniara, na dofinansowanie kwotą 1 999 182 zł budowy kanalizacji sanitarnej w Nowym Narcie.

W piątek 01 września 2017 r. Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak zawarł umowę z firmą KAWICOM Systemy Komputerowe S.C Daniel Kasieczko, Grzegorz Wilk ,na wykonanie zamówienia pn. „Dostawa do szkół urządzeń multimedialnych, komputerowych oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia w Gminie Jeżowe”.