Zrealizowana została kolejna inwestycja drogowa w naszej gminie - tym razem w sołectwie Jeżowe Centrum.

W trosce o dobro i zapewnienie opieki osobom starszym, niesamodzielnych z terenu naszej gminy w dniu dzisiejszym w obecności Wójta Gminy Jeżowe Pana Marka Stępaka oraz Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowem Pani Stanisławy Czubat, w budynku Urzędu Gminy Jeżowe doszło do podpisania umowy pomiędzy Gminą Jeżowe, a firmą Roboty Budowlane Krzysztof Furtak z Jaty, na przebudowę parteru budynku remizy OSP w Nowym Narcie na potrzeby realizacji projektu pn.: Dzienny Dom Pomocy w Gminie Jeżowe.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców Wójt Gminy Jeżowe realizuje szereg inwestycji. Służą one poprawie warunków życia i bezpieczeństwa, jak również mają wpływ na wszechstronny rozwój gminy.

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak i Tomasz Koc repezentujący firmę ZRB "KOREM", zawarli umowę na „Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jeżowem- Kameralnem”.

21 lipca 2019 roku, w Starym Narcie odbyło się poświęcenie i przekazanie lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.