Zakończyły się prace przy wymianie pokrycia dachowego na świetlicy w Zalesiu.

W piątek 01 września 2017 r. Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak zawarł umowę z firmą KAWICOM Systemy Komputerowe S.C Daniel Kasieczko, Grzegorz Wilk ,na wykonanie zamówienia pn. „Dostawa do szkół urządzeń multimedialnych, komputerowych oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia w Gminie Jeżowe”.

W Jeżowem Podgórzu zostaną zbudowane 3 progi zwalniające na dwóch drogach gminnych: Jeżowe-Pikuły i Jeżowe-Zaborczyny oraz kilkadziesiąt metrów bieżących chodnika (127m.kw.) w sąsiedztwie kwiaciarni Róża.

Gmina Jeżowe jest zobowiązana do przekazania swoim mieszkańcom prawdziwych, rzetelnych i niezmanipulowanych informacji odnośnie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Montaż instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie gminy Jeżowe” w ramach działania 3.1 Rozwój OZE, oś priorytetowa III Czysta energia.

    W związku z licznymi pytaniami mieszkańców gminy Jeżowe, którzy złożyli wymagane dokumenty do programu rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Jeżowe, odpowiadając wszystkim zainteresowanym cytujemy informację opublikowaną w dniu 1 sierpnia na stronie serwisu RPO WP: