21 czerwca br. w  siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jeżowem”. W imieniu Województwa Podkarpackiego umowę podpisali Maria Kurowska- Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego i Stanisław Kruczek- Członek Zarządu, natomiast Gminę Jeżowe reprezentowali Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak i Skarbnik Gminy Wiesław Łach.

Dzisiaj ruszył drugi w tym roku nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”. Tym razem pomoc skierowana jest głównie na inwestycje budowlane. Od 28 czerwca do 27 lipca br. będzie można ubiegać się o pomoc na inwestycje  związane z: produkcją prosiąt (obszar A), produkcją mleka krowiego (obszar B), produkcją bydła mięsnego (obszar C).

Do Zespołu Szkół w Jeżowem Centrum dostarczane są kolejne pomoce dydaktyczne do pracowni edukacji ekologicznej z elementami chemii i fizyki.  Oznacza to, że już w nowym roku szkolnym2018/2019 uczniowie będą mogli cieszyć się i w pełni korzystać z nowoczesnej bazy.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na prośbę Wójta Gminy Jeżowe przekazała pliki koncepcji programowej budowy drogi ekspresowej S19 w obrębie terenów Gminy Jeżowe. Mieszkańcy gminy Jeżowe prosili i proszą o te informacje, przez które nieruchomości  będzie przebiegać droga, by móc zaplanować konieczne prace przed wywłaszczeniem pod budowę tej inwestycji drogowej.

15 maja 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie podjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018 roku ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020.