W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak i Prezes firmy Primbud Sp z o.o. z Niska Piotr Wałek i jej Wiceprezes Wiesław Bełzak zawarli umowę na realizację największej inwestycji gminnej w tej kadencji samorządu pn: "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Jeżowem wraz z instalacją OZE"

Przedsiębiorstwo Molter z Rudnej Małej wykonuje przebudowę drogi gminnej w Groblach o długości 573 metrów. Remont jest realizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019", z którego Gmina Jeżowe otrzyma dofinansowanie w wysokości połowy kosztów przebudowy tej drogi.

Dzisiaj ruszył drugi w tym roku nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”. Tym razem pomoc skierowana jest głównie na inwestycje budowlane. Od 28 czerwca do 27 lipca br. będzie można ubiegać się o pomoc na inwestycje  związane z: produkcją prosiąt (obszar A), produkcją mleka krowiego (obszar B), produkcją bydła mięsnego (obszar C).

21 czerwca br. w  siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jeżowem”. W imieniu Województwa Podkarpackiego umowę podpisali Maria Kurowska- Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego i Stanisław Kruczek- Członek Zarządu, natomiast Gminę Jeżowe reprezentowali Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak i Skarbnik Gminy Wiesław Łach.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na prośbę Wójta Gminy Jeżowe przekazała pliki koncepcji programowej budowy drogi ekspresowej S19 w obrębie terenów Gminy Jeżowe. Mieszkańcy gminy Jeżowe prosili i proszą o te informacje, przez które nieruchomości  będzie przebiegać droga, by móc zaplanować konieczne prace przed wywłaszczeniem pod budowę tej inwestycji drogowej.