6 września br. Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak uczestniczył w konferencji prasowej zorganizowanej przez Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza, podczas której odebrał promesę na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi gminnej publicznej "Jeżowe - Zagościniec" od km 0+000 do km 0+766 w miejscowości Jeżowe.

Nowy, bezpieczny i kolorowy plac zabaw został utworzony na Zanawsiu. Dotychczas nieużytkowaną przestrzeń zamieniono na miejsce radości i odpoczynku.

Zrealizowana została kolejna inwestycja drogowa w naszej gminie - tym razem w sołectwie Jeżowe Centrum.

Dnia 05 września br. do użytku zostały oddane 3 drogowe inwestycje:

W trosce o dobro i zapewnienie opieki osobom starszym, niesamodzielnych z terenu naszej gminy w dniu dzisiejszym w obecności Wójta Gminy Jeżowe Pana Marka Stępaka oraz Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowem Pani Stanisławy Czubat, w budynku Urzędu Gminy Jeżowe doszło do podpisania umowy pomiędzy Gminą Jeżowe, a firmą Roboty Budowlane Krzysztof Furtak z Jaty, na przebudowę parteru budynku remizy OSP w Nowym Narcie na potrzeby realizacji projektu pn.: Dzienny Dom Pomocy w Gminie Jeżowe.