W dniu 21 sierpnia w Groblach miał miejsce odbiór techniczny przebudowanej drogi gminnej o długości 573 metrów. Droga ta została wyremontowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019", z którego Gmina Jeżowe otrzymała dofinansowanie w wysokości połowy kosztów przebudowy tej drogi.

W dniu 20 sierpnia przedstawiciele Gminy Jeżowe i inspektorzy nadzoru budowlanego przekazali teren budowy oczyszczalni ścieków w Jeżowem przedstawicielom firmy Primbud Sp. z o.o., która będzie wykonawcą rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Jeżowem wraz z instalacją OZE.

Przedsiębiorstwo Molter z Rudnej Małej wykonuje przebudowę drogi gminnej w Groblach o długości 573 metrów. Remont jest realizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019", z którego Gmina Jeżowe otrzyma dofinansowanie w wysokości połowy kosztów przebudowy tej drogi.

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak i Prezes firmy Primbud Sp z o.o. z Niska Piotr Wałek i jej Wiceprezes Wiesław Bełzak zawarli umowę na realizację największej inwestycji gminnej w tej kadencji samorządu pn: "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Jeżowem wraz z instalacją OZE"

21 czerwca br. w  siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jeżowem”. W imieniu Województwa Podkarpackiego umowę podpisali Maria Kurowska- Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego i Stanisław Kruczek- Członek Zarządu, natomiast Gminę Jeżowe reprezentowali Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak i Skarbnik Gminy Wiesław Łach.