Do Urzędu Gminy Jeżowe  w dniu 14 października br. została dostarczona nowa koparko – ładowarka marki JCB 3CX Contractor AEC  wraz z osprzętem. Koparka została zakupiona ze środków własnych Gminy po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Cena koparko – ładowarki wyniosła 472.320,00 złotych. Dostawcą była firma INTERHANDLER Sp. z o.o,  z siedzibą w Toruniu.

Nowy, bezpieczny i kolorowy plac zabaw został utworzony na Zanawsiu. Dotychczas nieużytkowaną przestrzeń zamieniono na miejsce radości i odpoczynku.

6 września br. Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak uczestniczył w konferencji prasowej zorganizowanej przez Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza, podczas której odebrał promesę na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi gminnej publicznej "Jeżowe - Zagościniec" od km 0+000 do km 0+766 w miejscowości Jeżowe.

Dnia 05 września br. do użytku zostały oddane 3 drogowe inwestycje: