Firma Budimex S.A. złożyła najkorzystniejszą ofertę na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Jeżowe Podgórze do węzła Kamień o dł. ok. 10,5 km. Wczoraj przetarg został rozstrzygnięty i firma Budimex została wybrana wykonawcą tego odcinka. Zbuduje go za kwotę brutto 333 520 613,12 zł w terminie 34 miesięcy od podpisania umowy.

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak i Skarbnik Gminy Jeżowe Wiesław Łach zawarli umowę z ZRB "Korem" Kazimierz Koc Spółka Jawna reprezentowaną przez Kazimierza i Krzysztofa Koc na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nowy Nart i Stary Nart.

W dniu 12 lutego  został uroczyście poświęcony przez ks. proboszcza Andrzeja Kołcza i oddany po kapitalnym remoncie, obiekt Gminnego Ośrodka Zdrowia w Jeżowem. Uroczystość miała miejsce w budynku ośrodka zdrowia z udziałem władz gminy Jeżowe, kadry medycznej, wykonawcy remontu, inspektorów nadzoru i zaproszonych gości.

ARiMR od 19 lutego do 20 marca przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze „d”, związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu. Wsparcie to finansowane jest z budżetu PROW 2014 – 2020.

Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak zgodnie z zapowiedzią sprzed kilku dni dotyczącej wyboru wykonawcy przebudowy 11 dróg na terenie Gminy Jeżowe w dniu wczorajszym podjął decyzję o wyborze firmy ZPUH Feramenta z Kamienia jako wykonawcy remontu tych dróg.