Dzisiaj w Urzędzie Gminy Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak uroczyście i oficjalnie przekazał Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeżowem Wiesławowi Siuście  komplet dokumentów dotyczących przekazania w użytkowanie przez ZGK w Jeżowem niedawno kupionego  sprzętu (ciągnik rolniczy, przyczepa rolnicza, posypywarka, pług do odśnieżania i kosiarka wysięgnikowa) do wykonywania zadań i świadczenia usług komunalnych przez ZGK.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego informuje, że w dalszym ciągu dostępne są środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w  ramach projektu  „Pożyczki na start”. Pożyczka skierowana jest dla osób, które ukończyły 18 rok życia i zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą. Maksymalna wysokość pożyczki 50 tys. złotych, oprocentowanie 2% w stosunku rocznym, okres spłaty do 60 miesięcy.

 Więcej na stronie RARR

W tym tygodniu firma Pilar-Tech Sp.J. T. Krzysztofek, K.Lorenc z Karkowa, która jako jedyna złożyła ofertę spełniającą wymagania określone w przetargu z dnia 15 maja 2017r na zakup i dostawę dla Gminy Jeżowe ciągnika rolniczego, przyczepy ciągnikowej, posypywarki, pługu do odśnieżania i kosiarki wysięgnikowej wykonała zadanie objęte przetargiem i dostarczyła wszystkie elementy zamówienia.

O miesiąc opóźni się zbudowanie nowej nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 861 w Groblach w związku z unieważnieniem przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich przetargu na jej modernizację (przekroczenie przez oferentów progów finansowych zaplanowanych przez PZDW). Ponowiony przetarg wyłonił wykonawcę modernizacji: firmę STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa, która wykona remont tej drogi za kwotę nieco ponad 360 tys. złotych w terminie do 25 sierpnia.Przypominamy, że wyremontowany będzie odcinek o długości blisko 1 km.

W parku rekreacyjnym w Jeżowem (obok stadionu) powstaje nowy plac zabaw dla dzieci wraz z nawierzchnia bezpieczną i siłownia terenowa. Prace budowlane wykonują firmy: "Marpis" ze Stobiernej i firma "Usługi remontowo-budowlane" Eugeniusza Drabika z Jeżowego