Gmina Jeżowe złożyła wniosek inwestycyjny w ramach „Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego” na wybudowanie dwóch boisk wielofunkcyjnych przy gminnych placówkach oświatowych.