W dniu 27 stycznia 2019 w Budynku Zespołu Szkół w Jeżowem odbył się zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury w Jeżowem i Samorządową Szkołę Muzyczną I stopnia w Jeżowem koncert kolęd pn. „Kolędujmy Panu”. Wydarzenie objął swoim patronatem Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak.

W dniu 20 stycznia 2019 roku w Gminnym Centrum Kultury w Jeżowem odbył się XXIII Gminny Przegląd „Śpiewajmy Kolędy i Pastorałki”. Impreza została zorganizowana pod patronatem Wójta Gminy Jeżowe Marka Stępaka. W przeglądzie wzięło udział 19 grup wokalnych i solistów. W sumie w przeglądzie wzięło udział blisko 50 dzieci i młodzieży z terenu gminy Jeżowe. Poza konkursem wystąpił Dziecięcy Chór z Anielskiego Centrum Integracji w Jeżowem pod kierunkiem siostry Anety Sroka.

Zakończył się trwający od połowy września remont i przebudowa budynku Biblioteki Publicznej w Groblach, który wykonała firma budowlana Re-Mat Jana Kopacza z Jeżowego. W dniu 14 grudnia odbył się odbiór techniczny wykonanych robót budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych.

Dzisiaj 80 rocznica śmierci Romana Dmowskiego - architekta i ojca niepodległości Polski, twórcy Polski nowoczesnej i wychowawcy narodu polskiego.

W uzupelnieniu informacji dotyczącej możliwości zakładania Kół Gospodyń Wiejskich udostepniamy grafikę przysłaną przez Biuro Powiatowe ARiMR